Certificates/Permits

Vergunningen:

  • Omgevingsvergunning voor acceptatie, op en overslag en verwerking van (gevaarlijke) afvalstoffen.
  • Vergunning accijns goederenplaats voor de vervaardiging van alcoholhoudende producten en minerale oliën.

Overige toestemmingen:

  • Vervoeren en inzamelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen (NIWO-nummer NB50149VIXX).
  • Aanwezigheid veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen.
  • Diverse overbrengingen van afvalstoffen naar het buitenland (EVOA).

Certificaten: