Wat wij doen

Scheiden van vloeistoffen

Rema030615060Remat Chemie heeft zich in bijna zeventig jaar ontwikkeld tot een gerenommeerde destillateur op de nationale en internationale markt. Wij zijn dé partij voor de destillatie van afvalstoffen, vanwege onze expertise, faciliteiten en vergunningen. Onze opdrachtgevers komen uit allerlei branches.

Het ene afval is het andere niet. Daarom beschikken wij over drie destillatietechnieken. Door middel van filmverdamping, fractionatie en vatdestillatie worden alle denkbare oplosmiddelen (alcoholen, ketonen, esters, aromatische en alifatische koolwaterstoffen, acetaten, glycolen en styrenen) van andere stoffen gescheiden. De verwerkte stoffen gaan voor een groot deel gezuiverd terug naar de eigenaar voor hergebruik – de rest wordt verhandeld. Restanten gaan naar afvalverwerkende bedrijven, die hier onder meer warmte mee terugwinnen.

 • Filmverdamping

Filmverdamping is een eentrapsdestillatie waarbij oplosmiddelen van afvalstoffen zoals verven, lijmen en harsen worden gescheiden. Bij filmverdamping wordt alleen het vuil van het schoon gescheiden; het mengsel blijft verder zoals we het aangeboden krijgen. Toch kunnen wij met deze techniek oplosmiddelen met een groot verschil in kookpunt scheiden. Destillatie gebeurt atmosferisch en onder vacuüm, afhankelijk van het kookpunt van het product. Remat Chemie heeft vijf filmverdampers.

 • Fractionatie

Ons specialisme is fractionatie: hier onderscheiden wij ons mee in onze wereld. In een destillatiekolom worden mengsels door moleculaire scheiding in hun componenten gescheiden. Het doel is om het product boven de 99,5% te krijgen zodat deze weer (als nieuw) kan worden ingezet. Fractionatie kan worden toegepast op mengsels van vloeistoffen met zowel een groot als klein kookpuntverschil. Remat Chemie beschikt over drie fractioneerkolommen op basis van badgeverwerking.

 • Vatdestillatie

Een unieke installatie omdat we hem zelf hebben ontwikkeld en gebouwd. Producten met een laag kookpunt kunnen we met vier vaten à 200 liter gelijktijdig rechtstreeks vanuit de vaten destilleren.

Aanvullende diensten

 • Acceptatie voor loondestillatie.
 • Acceptatie van gevaarlijk afval.
 • Verkoop nieuw – regeneraat.
 • Verzorging van alle benodigde documenten voor acceptatie en transport.
 • Meldingen aan toezichthoudende instanties.
 • Milieubewuste behandeling en verwerking van uw vloeistoffen.
 • Heldere feedback van de zuiverings-, scheidings- en of acceptatieresultaten.
 • Mogelijkheid van leen-/retouremballage.
 • Meedenken in uw probleemstelling en alternatieven bedenken ter vermindering van uw probleem.
 • Proefdestillaties.
 • Analyses volgens de methoden GC/Karl Fischer.

En daarnaast:

 • Opslag: Remat Chemie heeft een totale opslagcapaciteit van 1.250 kubieke meter, volgens de PGS-richtlijnen.

 

Producten

Alle hieronder genoemde producten accepteren, leveren en destilleren wij. Ook is het mogelijk om speciale mengsels te maken. Heeft u een ander product, dan kunnen wij door middel van proefmonsters bepalen of het geschikt is voor verwerking.

Aceton Exxsol-producten Methyleenchloride Spoelthinner
N-Butanol Glycolen Methyl Ethyl Keton (MEK) Terpentine
DPGME Di Basic Ester NMP NEP
N-Butylacetaat Heptaan Methyl Iso Butyl Keton (MIBK) Tetrahydrofuraan
Cyclohexaan Hexaan Methylmetacrylaat (MMA) Thinners
Cyclohexanon Iso-Butanol 1.Methoxy 2.Propanol Tolueen
Di-Aceton Alcohol Iso-Propylalcohol 1.Methoxy 2.Propanol Acetaat Styreen
Ethanol Iso-Propylacetaat Butyldiglycol Xyleen
Ethylacetaat Methanol Shell-Sol producten Wasbenzine
Isoparren D-Limoneen