Over ons

tv

Remat Chemie regenereert en verkoopt oplosmiddelen en zorgt voor een besparing van meer dan 20.000 ton CO2 emissies en een besparing aan stikstof emissies van meer dan 200 ton op jaarbasis.

Remat Chemie is een milieubedrijf dat door middel van destillatie, fractionatie en filtratietechnieken oplosmiddelen uit de industrie regenereert. Met onze processen leveren we een grote bijdrage aan het reduceren van de CO2 en NOx footprint van de industrie in Nederland en Europa. We bestaan al meer dan 70 jaar en zijn een bekende speler in onze markten.

We zijn momenteel met een team van meer dan 40 collegas en hebben plannen om sterk te groeien in onze huidige activiteiten en om te diversificeren in andere manieren van recycling en “groene” activiteiten om zodoende onze rol in de circulaire economie te versterken.

Wij onderscheiden onszelf met onze service: geen uitdaging is ons te groot. We komen altijd met een oplossing voor onze klanten en zijn zo een betrokken verlengstuk van hun productieproces.

Het alternatief voor de regeneratie van vervuilde stromen oplosmiddelen die Remat verwerkt is dat deze verbrand worden. Het proces van verbranden leidt tot een CO2 emissie en bij stikstofhoudende materialen ook tot een stikstofemissie.

De regeneratie activiteiten van Remat zorgen op deze manier voor een besparing op CO2 emissies van meer dan 20.000 ton en een besparing op stikstofemissies van meer dan 200 ton.

Om dit in perspectief te plaatsen; dat is gelijk aan het CO2 profiel van bijna 290 vrachtwagenladingen thermische kolen of dezelfde besparing die afkomstig is van ongeveer 7 windturbines in Nederland en het komt overeen met het energieverbruik van ongeveer 13.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens (bron RVO).

Remat destilleert jaarlijks 15 miljoen liter

Remat is sinds eind 2017 een BRZO bedrijf en valt onder het Besluit Risico Zware Ongevallen, de Nederlandse vertaling van de Europese Seveso richtlijnen. Waar veilig werken en strict binnen de wetgeving opereren sowieso de belangrijkste speerpunt is voor de huidige eigenaren/directie van het bedrijf, zorgen de stricte BRZO richtlijnen voor nóg meer focus en toezicht hierop.

Remat is lid van de Vereniging Afvalbedrijven (VA) en van de European Solvents Recycling Group (ESRG).

Natuurlijk heeft Remat een ISO 14001 certificaat.

Veilig en verantwoord

In het Landelijk Afval Plan (zogeheten LAP3) worden de doelstellingen en uitgangspunten van het afvalstoffenbeleid in Nederland beschreven. Eén van de doelstellingen van LAP3 is het optimaliseren van de inzet van afvalstoffen in een circulaire economie, dat wil zeggen dat grondstoffen en afvalstoffen weer zo hoogwaardig mogelijk ingezet worden in dezelfde of andere ketens opdat voorkomen wordt dat deze stoffen verloren gaan voor de circulaire economie. Alleen afval dat niet nuttig kan worden toegepast mag worden verwijderd.

De volgende afvalhiërarchie wordt in LAP3 onderscheiden:

a. Preventie;
b. voorbereiding voor hergebruik;
c1. recycling van het oorspronkelijke materiaal in een gelijke of wat betreft de vereiste kwaliteit van het materiaal vergelijkbare toepassing;
c2. recycling van het oorspronkelijke materiaal in een niet gelijke of wat betreft de vereiste kwaliteit van het materiaal niet vergelijkbare toepassing en/of chemische recycling via basischemicaliën;
d. andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning;
e1. verbranden als vorm van verwijdering;
e2. storten of lozen.

De opzet van de afvalhiërarchie is zodanig dat hoogwaardige verwerking in beginsel de voorkeur heeft. De processen van Remat passen binnen de categorieën b. en c1. categorie ‘recycling van het oorspronkelijke functionele materiaal in een gelijke of vergelijkbare toepassing’ en zijn een hoogwaardiger vorm van verwerking dan het alternatief van verbranden voor energieterugwinning.

Neem contact met ons op als u ons beter wilt leren kennen!

Een kijkje in de keuken: bekijk de film!