Over ons

Remat Chemie regenereert en verkoopt oplosmiddelen en bespaart hiermee jaarlijks ongeveer 20.000 ton aan CO2- en 200 ton aan stikstofemissies.

Remat Chemie is een bedrijf dat al meer dan 75 jaar organische oplosmiddelen regenereert. Door middel van destillatie reinigt Remat Chemie oplosmiddelen uit diverse industrieën, zoals de automotive en farmaceutische sector, en levert ze opnieuw, waardoor de CO2- en NOx-uitstoot van verbranding wordt vermeden. De uitstoot is vergelijkbaar met de volledige footprint van een kleine stad. Ons werk toont aan we een belangrijke rol spelen in duurzame innovatie.

Het kostte de nieuwe eigenaren drie jaar om Remat Chemie over te nemen, ondanks hun ervaring en expertise in grote overnames. Sinds de overname in 2017 zijn we aanzienlijk gegroeid. Het personeelsbestand verdubbelde van 18 naar 40 werknemers, en de doorzet en het klantenbestand zijn flink uitgebreid. In 2023 werd de voormalige en derde businesspartner uitgekocht en staan sinds dien Maarten en Mike aan het roer van Remat Chemie.

Remat destilleert jaarlijks 15 miljoen liter

Remat is sinds eind 2017 een BRZO bedrijf en valt onder het Besluit Risico Zware Ongevallen, de Nederlandse vertaling van de Europese Seveso richtlijnen. Waar veilig werken en strict binnen de wetgeving opereren sowieso de belangrijkste speerpunt is voor de huidige eigenaren/directie van het bedrijf, zorgen de stricte BRZO richtlijnen voor nóg meer focus en toezicht hierop.

Remat is lid van de Vereniging Afvalbedrijven (VA) en van de European Solvents Recycling Group (ESRG).

Natuurlijk heeft Remat een ISO 14001 certificaat.

Veilig en verantwoord

In het Landelijk Afval Plan (zogeheten LAP3) worden de doelstellingen en uitgangspunten van het afvalstoffenbeleid in Nederland beschreven. Eén van de doelstellingen van LAP3 is het optimaliseren van de inzet van afvalstoffen in een circulaire economie, dat wil zeggen dat grondstoffen en afvalstoffen weer zo hoogwaardig mogelijk ingezet worden in dezelfde of andere ketens opdat voorkomen wordt dat deze stoffen verloren gaan voor de circulaire economie. Alleen afval dat niet nuttig kan worden toegepast mag worden verwijderd.

De volgende afvalhiërarchie wordt in LAP3 onderscheiden:

a. Preventie;
b. voorbereiding voor hergebruik;
c1. recycling van het oorspronkelijke materiaal in een gelijke of wat betreft de vereiste kwaliteit van het materiaal vergelijkbare toepassing;
c2. recycling van het oorspronkelijke materiaal in een niet gelijke of wat betreft de vereiste kwaliteit van het materiaal niet vergelijkbare toepassing en/of chemische recycling via basischemicaliën;
d. andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning;
e1. verbranden als vorm van verwijdering;
e2. storten of lozen.

De opzet van de afvalhiërarchie is zodanig dat hoogwaardige verwerking in beginsel de voorkeur heeft. De processen van Remat passen binnen de categorieën b. en c1. categorie ‘recycling van het oorspronkelijke functionele materiaal in een gelijke of vergelijkbare toepassing’ en zijn een hoogwaardiger vorm van verwerking dan het alternatief van verbranden voor energieterugwinning.

Neem contact met ons op als u ons beter wilt leren kennen!

tv